Opzeggen Lidmaatschap

//Opzeggen Lidmaatschap
Opzeggen Lidmaatschap 2017-08-17T15:21:09+00:00

Wet Stilzwijgende Verlenging Lidmaatschappen

Per 1 december 2011 is er een nieuwe wet van kracht met betrekking tot het stilzwijgend verlengen van een lidmaatschap. Het blijft voor sportverenigingen mogelijk om het lidmaatschap stilzwijgend te verlengen met een jaar mits de vereniging de leden de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig beschikbaar maakt. Dit betekent dat de vereniging er voor moet zorgen dat de leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. BC Bavel maakt dit zowel duidelijk op het inschrijfformulier alsmede op de voorpagina van de website.

Hierbij wil het bestuur van BC Bavel duidelijk aangeven welke richtlijnen de vereniging zal hanteren m.b.t. het stilzwijgend verlengen van het lidmaatschap:

“Het lidmaatschap van de vereniging BC Bavel kan opgezegd worden. Het lidmaatschap is gebonden aan een kalenderjaar, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe kalenderjaar. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 25 november van ieder jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Een brief of e-mail kan gericht worden aan de secretaris of ledenadministrateur. Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.”

Bestuur BC Bavel

29-11-2011

Mail de Ledenadministratie