Bestuur & Commissies

//Bestuur & Commissies
Bestuur & Commissies 2017-08-14T19:17:10+00:00

Bestuur:

Voorzitter Kevin de Widt
Penningmeester  Mark van Gils
Secretaris Mireille Carton
Ledenadministratie Michiel Berkhout
Algemeen bestuurslid Mark Kuijlaars
Secretariaat:
Mireille Carton, Haardries 32, 4854 ME Bavel, 0161 – 43 23 41
E-mail: secretaris@bcbavel.nl
KvK: 40280097

Commissies:

Onderstreepte namen zijn de contactpersoon
Aannamecommissie: Kascommissie:
Jan Bossers Adri Heijblom Adri Heijblom Evelien van Riel
Activiteitencommissie: PR-commissie:
Suzanne Jongenelen Emily van Ham Tim Daamen Wendy de Widt
Angelique van der Heijden Esther van Gils Leonie v.d. Wijngaard
Linda de Laat
Recreantencommissie:
Start-Up Commissie: Jan Wirken Cees Bink
Marcel Heijblom Astrid Diepstraten Michel Panis
Adri Heijblom
Technische Commissie:
Competitie Contact Persoon: Richie Mosies Jeroen Heijblom
Leonie v.d. Wijngaard  Elise Merkx
E-Mail: 6464ccp@badminton.nl Vrienden van commissie:
Iris de Kort Kevin de Widt
Jeugdcommissie:  Linda de Laat Glen Vermeulen
Inge de Laat Joran Borg Richie Mosies
Jochem Beenackers Pim Weststrate
Manon van Gils Websitecommissie:
Adri Heijblom Kevin de Widt
Trainers:
Richie Mosies Maike v.d. Wijngaard  Beleidscommissie 2017
Jeroen Heijblom Glen Vermeulen  Maike v.d. Wijngaard Iris de Kort
Caroline Mosies Tim Daamen  Cees Binkk Jochem Beenackers
Zhen Janssens Rick Croesen  Sabine de Hoon Mireille van Berkum